AKUSTIKA DŘEVĚNÝCH STROPŮ V PRAXI

AKUSTIKA DŘEVĚNÝCH STROPŮ V PRAXI

S pomocí vhodných materiálů můžeme dosáhnout výrazného zlepšení kročejového hluku stropních konstrukcí. Izolační desky Wolf obsahují vrstvy papíru, mezi kterými je uzavřeno několik vrstev písku. Zvuková vlna je prostupem výrazně eliminována, což dokazují i výsledky z praxe, které představí Ing. Michal Řehulka ze společnosti CIUR a.s.

Konference Dřevostavby v praxi 9

5.–6. 11. 2015 Hotel Skalský dvůr
Organizátor: DřevoPortál.cz a divize Rigips, SGCP a.s.

Ing. Michal Řehulka / CIUR a.s.

00:25 …kromě toho, že dřevostavba sama o sobě má spoustu výhod, jako je rychlost výstavby, suchý proces, subtilní konstrukce apod. Samozřejmě má i svá negativa. Těmi negativy je především nižší akumulační schopnost a akustika vnitřních dělících konstrukcí…

04:12 …základní akustická poučka zní: Kdo chce řešit akustiku, neobejde se bez hmoty. Nejlepší akustická izolace je 20 cm betonu, protože beton má větší objemovou hmotnost 2300kg/m3 a potom nemusíte nic řešit. Pro suché desky systému Wolf Phonestar je charakteristické to, že ta hmota tam je v sypké podobě. Zrno je kulaté, není nikterak ostré a nezhutní se té desce, čili materiál je neustále sypký. Pak si na schématu vysvětlíme, proč je to tak důležité…

06:10 …princip funkce izolační desky Wolf. Zvuková vlna proudí prostorem v podobě mechanického vlnění a má jistou energii. Narazí na tuto desku a přechodem jednotlivými prostředími papír – písek – papír – písek… rozkmitává volná zrnka písku a tím se mění na kinetickou energii. Tím se velmi liší od ostatních standardních akustických materiálů, které přeměňují tuto zvukovou vlnu na teplo. Díky tomu dokáže na velmi malé tloušťce zvukovou vlnu výrazně eliminovat. Deskou prostoupí jen 15% zvukové vlny, která musí projít až 7 vrstvami papíru a 6 vrstvami písku…

07:25 …jak se s deskou pracuje, jak se zkracuje, aby se písek nevysypal? Deska se položí na vodorovnou plochu, použije se přímočará pila s plátkem na obkladačky, zalamovací nůž, flexu nebo Mafell s vidiovým kotoučem apod. Aby se písek nesypal, deska se po ořezu postaví na hranu a přelepí mechanicky páskou, kterou dodáváme systémově k tomuto produktu…

19:42 …všechny poznatky, které máme, jsou shrnuty v akustickém katalogu systémových řešení. Najdete tam přes 80 systémových řešení a jsou k dispozici online na www.akustickaizolace.cz. To je vše…

Written by

Forum Drevostavby

Napsat komentář