FASÁDY WEBER, OCHRANA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DŘEVOSTAVBY

FASÁDY WEBER, OCHRANA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DŘEVOSTAVBY

Není omítka jako omítka a u dřevostaveb to platí obzvlášť. Ing. Tomáš Pošta z divize WEBER, SGCP CZ a.s. nám představí systém pro difúzně uzavřené i otevřené fasády, zmíní se také o výplňové maltě pod základové prahy dřevostaveb a v závěru praktickou ukázkou předvede, jak se aplikují designové omítky s texturou imitující cihlové zdivo a s texturou připomínající dřevo…

Konference Dřevostavby v praxi 9

5.–6. 11. 2015 Hotel Skalský dvůr
Organizátor: DřevoPortál.cz a divize Rigips, SGCP a.s.

Ing. Tomáš Pošta / divize WEBER, SGCP CZ a.s.

02:05 …na obvodové pláště dřevostaveb máme zateplovací systém weber.therm elastic W s izolantem z bílého nebo šedého polystyrénu. Běžně se lepí na podklad, který je z desek na bázi dřeva. Podklad je většinou třeba upravit podkladním nátěrem weber podklad haft, lepí se hmotou technik, případně disperzním lepidlem. Kotví se hmoždinkou s vrutem nebo izolačním talířkem s vrutem. Použije se podkladní nátěr a tenkovrstvá omítka na základní vrstvu provedenou lepidlem nebo stěrkovou hmotou weber.therm elastik se skleněnou síťovinou…

03:03 …to samé nabízíme pro dřevostavby s izolantem z minerální vlny, kde lze použít izolant na bázi desky s pevností 10 nebo 15 KPa kolmo k rovině desky, případně s použitím izolantu s kolmým vláknem, tzn. lamel…

04:00 …difúzně otevřený plášť máme certifikovaný s dřevovláknitou deskou pavatex. Používáme stěrkovou hmotu weber.therm clima se skleněnou síťovinou. Podkladní nátěr a difúzně otevřené omítky – silikátové nebo weber.pas extraClean…

04:30 …vyrábíme výplňovou maltu weber.bat výplň, která se používá speciálně ve dřevostavbách na vyplnění dutin, tzn. míst mezi základovou deskou a dřevěnou prefabrikovanou konstrukcí stěny…

05:10 …omítka rezistentní vůči růstu řas a plísní je přirozeně odolná bez chemické ochrany biocidy, které stejně nejsou trvalou ochranou, ale chrání 10–15 let, než se vyčerpají…

10:35 …designové omítky weber.pas silikon brick pomocí šablon, speciálního podkladního nátěru vytvoří dezén, který připomíná stěnu obloženou cihelným páskem nebo stěnu z režného zdiva. Jedná se o aplikaci z tenkovrstvé lehké omítky, která nezatěžuje povrch…

11:30 …pomocí omítky weber.pas silikon wood lze vytvořit imitaci textury dřeva. Je to přenesená technologie fládrování, kterou dříve používali lakýrníci na imitaci dřeva na nábytku…

12:55 …praktická ukázka weber.pas solikon brick…

Written by

Forum Drevostavby

Napsat komentář