PRŮLOMOVÁ ŘEŠENÍ V OBLASTI PAROTĚSNOSTI

PRŮLOMOVÁ ŘEŠENÍ V OBLASTI PAROTĚSNOSTI

Potřeba omezovat prostup vlhkosti stěnou nebo střešním pláštěm se mění při různých klimatických podmínkách. Standardně se parotěsná vrstva navrhuje na extrémní podmínky. Díky tomu máme plášť difúzně uzavřený i v obdobích, kdy bychom uvítali spíše difúzně otevřenou skladbu pláště. Takové řešení dnes již existuje a v mnoha případech se již také osvědčilo…

Konference Dřevostavby v praxi 9

5.–6. 11. 2015 Hotel Skalský dvůr
Organizátor: DřevoPortál.cz a divize Rigips, SGCP a.s.

Ing. Karel Sedláček, PhD. / Divize ISOVER, SGCP CZ a.s.

03:35 …nejčastěji se objevuje hodnota sd 50 m, která říká, že materiály s větší ekvivalentní difuzní tloušťkou než 50 metrů už se považují za parozábrany…

03:42 …parobrzdy se dnes pohybují nejčastěji v rozmezí sd 0,3 až těch 50 m, to znamená, že jsou pod hodnotou té parozábrany

07:50 …když už mluvíme o té těsnosti, tak si musíme také uvědomit, kam tu parozábranu dávat. Standartní umístění parozábrany pod veškerou tepelnou izolaci, ať už se to týká střech nebo samozřejmě i stěn u dřevostaveb vyjde vždycky kladně. To znamená, že teplota fólie nikdy neklesne pod rosný bod a nebude na ní kondenzovat voda…

08:32 …v momentě, kdy dáme parozábranu do konstrukce (blíže k exteriéru), platí pro její umístění pravidlo zhruba 1:5 tzn. jeden díl izolace by měl být před parozábranou a pět dílů za ní. V tomto případě by skladba měla ve většině standartních případů vyjít dobře, ale mělo by se to vždy ověřit výpočtem…

09:35 …v posledním případě je parozábrana také umístěna mezi jednotlivé vrstvy tepelné izolace, ale blíže k exteriéru a není zde dodržen poměr 1:5. Tam už je třeba tuto skladbu počítat vždycky, protože je zde velké riziko, že to nevyjde…

16:43 …první generace fólií s proměnlivou difúzní tloušťkou měla jednu nevýhodu. V momentě, kdy jste fólii aplikovali a její póry se otevírali a zavírali, tak ta fólie občas během léta, kdy se mění více teplota, začala šustit…

17:10 …udělala se druhá generace a opatřila se rounem, které ji vyztužilo a zrušilo tento negativní efekt se šustěním. Zároveň se urychlila montáž, protože fólie je pevnější…

Written by

Forum Drevostavby

Napsat komentář