UMÍSTĚNÍ STAVBY NA POZEMEK Z POHLEDU POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

UMÍSTĚNÍ STAVBY NA POZEMEK Z POHLEDU POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

V podstatě od každé stavby nebo některých jejích částí vzniká takzvaný požárně nebezpečný prostor. Nemusí to však být jen od oken nebo dveří, ale požárně nebezpečný prostor vzniká od všech stavebních konstrukcí, které nesplňují požární odolnost požadovanou projektem. Světlo do problematiky umísťování stavby na pozemek Vám vnese mjr. Ivana Nohová v.v. z profesní komory požární ochrany…

Konference Dřevostavby v praxi 9

5.–6. 11. 2015 Hotel Skalský dvůr
Organizátor: DřevoPortál.cz a divize Rigips, SGCP a.s.

mjr. Ivana Nohová v.v. / Profesní komora požární ochrany

01:28 …v podstatě od každé stavby nebo některých jejích částí vzniká takzvaný požárně nebezpečný prostor, ale ono to nemusí být jenom od oken, dveří, ale to definováno tak, že požárně nebezpečný prostor vám vzniká od stavebních konstrukcí, které nesplňují požární odolnost, která je požadovaná projektem. Takže můžete mít ocelovou halu, uzavřenou, z vlnitého plechu, uvnitř cokoliv, ale pokud ta stěna nesplní požadovanou požární odolnost, tak i když v ní nemáte žádnou díru, tak je od ní stanovován odstup…

06:28 …přišel investor, který splnil všechno, co měl. Zašel si na úřad, požádal, aby se mohl podívat do územního plánu, zjistil, že uvažovaná stavba, kterou by tam chtěl realizovat, neodporuje územnímu plánu. Zašel – zblblý těmi povídačkami – na katastrální úřad, tam zjistil, že žádné věcné břemeno neexistuje, koupil pozemek za několik milionů korun, zaplatil projektovou dokumentaci za hodně, hodně peněz, a z té dokumentace se dozvěděl, že na místě, kde chtěl postavit jednopodlažní ocelovou halu pro skladování ocelových výrobků, tzn. z hlediska požární bezpečnosti vůbec žádné požadavky, tak ale ty stavby, které jsou v jeho okolí, zatížily jeho pozemek ze všech tří stran natolik, že on už bude muset mít ten dům postavený zcela jinak, tzn. že ta suma, se kterou původně počítal…

10:58 …k požáru bohužel většinou dochází, když je hnusně, tzn. v noci, leje, sněží, fouká vítr a tak…Ono to není jenom o té velikosti auta, ale také o poloměru otáčení požárního auta…

11:45 …vyloučení staveb z užívání, které jsou v těchto nedostupných lokalitách pro požární techniku, protože stavba je bezpečná, po celou dobu její existence, ale ve chvíli, kdy nejenom je postavená, ale lze ji také i hasit, protože na to jsou ty stavby dimenzovány. Stavby nejsou dimenzovány na požár pořád, ale jsou dimenzovány na to, že do 20 minut tam někdo dojede…

Written by

Forum Drevostavby

Napsat komentář