ZAKLÁDÁNÍ STAVEB NA PĚNOVÉM SKLE A-GLASS

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB NA PĚNOVÉM SKLE A-GLASS

Co je to pěnové sklo? Jak jej můžeme využít pro izolaci spodní stavby a jaké zásady musíme dodržovat? Jaké jsou další možnosti aplikace pěnového izolačního skla? Tyto a další otázky zodpoví v této přednášce Oldřich Suldovský ze společnosti A-GLASS Recycling s.r.o.

Konference Dřevostavby v praxi 9

5.–6. 11. 2015 Hotel Skalský dvůr
Organizátor: DřevoPortál.cz a divize Rigips, SGCP a.s.

Oldřich Suldovský / A-GLASS Recycling s.r.o.

04:17 …je nehořlavé, sklo za normálních podmínek nehoří, je 100% recyklovatelné. Dá se znova vyzdvihnout ze stavby, přemlít a přetavit na pěnové sklo…

05:14 …já jsem si pro vás připravil tento detail, abyste měli představu, jak to celé funguje. Na začátku je stavební jáma, která je vykopaná tak, aby byla vyspádovaná buď ze strany na stranu nebo od středu ke krajům tak, aby případná voda, která steče do toho výkopu, odtekla drenážním potrubím a drenážním násypem z kameniva pryč ze stavby. To je první zásada – odvést vodu ze stavby pryč…

06:48 …nejdůležitější, kromě spádování, je místo pod vnější stěnou. Je zde tzv. protimrazový štít, což je půlmetrový přesah násypu pěnového skla přes okraj základové desky, z toho důvodu, aby veškeré prochládání nebo prostup chladných teplot probíhal v tomto místě, aby to nedošlo pod základovou desku a ta nebyla tepelně ovlivňována a aby tam v zimě nemohla zmrznout voda…

09:20 …pro pasivní dům se násypy dle praxe pohybují od 40 až 45 cm do 50 cm. Pro nízkoenergetický dům je to od 30 do 40 cm a od 30 cm níž jsou to lidé, kteří šetří, obyčejné domky atd…

16:33 …proč zakládat na pěnovém skle. Tímto způsobem snadno eliminujete téměř veškeré tepelné mosty, v ideálním případě nevzniká žádný tepelný most, protože máte tepelnou obálku už pod spodní stavbou a na kraji základové desky už máte extrudovaný polystyrén, který navazuje na izolaci v ostění…

20:00 …dokážeme vám pomoci s výpočtem potřebného materiálu včetně prohutnění, částečně se statikou s na- vržením armování, typem betonu a armovacích sítí v závislosti na podloží, jezdíme na stavby v čase ukládání a hutnění pěnového skla, proškolíme pracovníky, zhodnotíme správnost zhutnění násypu…

21:52 …cenu materiálu na internetu nenajdete. Průměrná cena materiálu je 1050,- Kč /m3 bez dopravy a bez DPH…

Written by

Forum Drevostavby

Napsat komentář