DIAGNOSTIKA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

DIAGNOSTIKA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Současná diagnostika má k dispozici celou řadu prostředků, jak identifikovat problémy dřevěný konstrukcí. Tato přednáška předcházela křtu knihy se stejným názvem a seznámíte se v ní s celou řadou postupů a prostředků pro určení diagnózy napadeného dřeva. Přednášející Ing. Michal Kloiber, Ph.D. z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR ( Vědecké oddělení – Centrum Excelence Telč) je současně jedním z autorů knihy Diagnostika dřevěných konstrukcí…

Fórum dřevěných konstrukcí střech 2016

  1. 1. 2016 PVA Letňany, Veletrh Střechy Praha
    Organizátor: ČKAIT

Ing. Michal Kloiber, Ph.D. / ÚTAM AV ČR, Centrum Excelence Telč

04:20 …základní průzkum – slouží pro účely plánování jednoduchých sanačních a udržovacích prací. Snažíme se identifikovat nejvýraznější problémy, které se v dřevěných konstrukcích vyskytují a důvody proč vznikají poruchy, např. zanesením okapů…

04:55 …nejčastěji využívaným průzkumem je podrobný stavebně – technický průzkum…slouží pro účely plánování složitých sanačních prací, na vyžádání a ve spolupráci s projektantem, v tomto případě už dochází k využití moderních přístrojových metod…

05:23 …základní zatřídění poškození – rozdělujeme ho do 4 tříd. První dvě třídy – bez nutnosti konstrukční sanace, v případě třetího a čtvrtého typu poškození už je konstrukční sanace nutná …

06:00 …přístrojové metody rozdělujeme podle zásahu do materiálu tzn. na zcela neinvazivní a na částečně invazivní. Mezi neinvazivní patří základní smyslové metody (vizuální, čichové, sluchové, hmatové), měření vlhkosti dřeva (ovlivňuje růst hub a plísní a mechanické vlastnosti dřeva) příložnými povrchovými případně odporovými zarážecími vlhkoměry do hloubky 3-4 cm)…

07:55 …šíření elastických vln je jednoduchá metoda. Přikládáme sondy ze dvou stran prvku a měříme v příčném směru, zaznamenáváme dobu šíření akustického signálu…z výpočtu odvozujeme hustotu materiálu, která koresponduje s případným poškozením uvnitř prvku. Provádíme měření podél i napříč vláken. Napříč vláken je rychlost zhruba 3-5 x pomalejší než podél vláken.

10:10 …variantním přístrojem je tomografie, kdy umísťujeme senzory okolo prvku a dostáváme tomografické snímky

11:00 …okrajovou metodou je akustická emise. Používáme jí při detekci přítomnosti aktivních larev dřevokazného hmyzu, v případech, kdy není možně je postihnout sluchem člověka

11:50 …neinvazivní metodou je radiografie, je používaný přenosný rentgen včetně záznamových desek

Video najdete též na našem youtube kanálu: https://www.youtube.com/c/Forumdrevostavby

Written by

Forum Drevostavby

Napsat komentář