EVROPSKÁ CERTIFIKACE. KONTROLA KVALITY VÝSTAVBY DŘEVOSTAVEB

CERTIFIKACE. KONTROLA KVALITY VÝSTAVBY DŘEVOSTAVEB

EVROPSKÁ CERTIFIKACE. KONTROLA KVALITY VÝSTAVBY DŘEVOSTAVEB

Nepovinnou certifikaci v rámci Asociace dodavatelů montovaných domů realizuje VVÚD, Praha, s.p. dle Dokumentu národní kvality DNK, zahrnující i montáž na staveništi. Vstoupit s dřevostavbami na trh EU umožňuje Dřevařský ústav prostřednictvím certifikace ETA a RAL. Další nepovinnou certifikací je Certifikát „Kvalitní stavba“…

Konference Dřevostavby v praxi 9

5.–6. 11. 2015 Hotel Skalský dvůr
Organizátor: DřevoPortál.cz a divize Rigips, SGCP a.s.

Ing. Jitka Beránková, Ph.D. / VVÚD, Praha, s.p.

…zákonná nebo dobrovolná certifikace?

01:02 …bez zákonné certifikace, pokud jste výrobci systému panelové výstavby, nemáte na trhu co dělat – vystavujete se pokutě od České obchodní inspekce. Kdo vyrábí panely, měl by mít zákonnou certifikaci a prokázány všechny vlastnosti, které jsem zde uvedla.

01:25 …jsme akreditovaný certifikační orgán, nabízíme certifikaci pro Asociaci výrobců montovaných domů podle systému Dokumentu národní kvality DNK…už se do ní mohou přihlásit i výrobci, kteří vyrábějí tzv. montáží na staveništi. Tato certifikace je dobrovolná…

02:00  …všichni jsme se těšili na novou harmonizovanou normu hEN 14 732 a ona nebude, byla vrácena…

02:29 …umíme zpracovat dokumenty potřebné pro dokument ETA; od Vás potřebujeme Vaši součinnost, výkresovou dokumentaci a deklaraci vlastností, které jsou naprosto shodné s tím, co jsem uváděla na začátku, tzn. pro certifikaci na trh český.

…certifikace pro český nebo evropský trh?

03:00 …kdo máte zájem o certifikaci na evropský trh a chcete výrobky značit CE, i toto lze, přestože nemáme tu normu.

03:15 …certifikace pro vývoz do Německa a Švýcarska – tzv. certifikace RAL…nabízíme již od r. 1995…na českém trhu je certifikováno pouze 7 firem – protože některé firmy vyvážejí přes prostředníky a nemohou samy domy v zahraničí montovat. I s tímto Vám nabízíme pomoc…

03:58 …v Německu – podle té certifikace – už je impregnace od 1.1.2014 zakázána. V Rakousku je zakázána od 1.1.2015.

04:38…certifikát „Kvalitní stavba“ podporuje výrobce během stavby. Dává záruku investorům, že stavba bude postavena kvalitně…služba se skládá   z kontroly dokumentace, kontroly použitých materiálů na stavbě a návštěvy technika na stavbě, kde použijeme metodu blower-door test. Dají se opravit všechny neshody, které vznikly během stavby. Chceme řešit prevenci, nikoli až reklamaci…

05:55 …Instruktážní video (k dispozici na stránkách VVUD)

Další příspěvky související s Jitkou Beránkovou?

Videa a najdete také na našem youtube kanále: https://www.youtube.com/c/Forumdrevostavby

Written by

Forum Drevostavby

Napsat komentář