HYBRIDNÍ FASÁDA

HYBRIDNÍ FASÁDA

HYBRIDNÍ FASÁDNÍ SYSTÉMY

Hybridní fasáda: Spojení dvou technologií v podobě nosné železobetonové konstrukce a prefabrikovaných fasádních elementů…

SFS Festival Turnov 2016

18. 2. 2016 EA Zámecký Hotel Hrubá Skála, Hrubá Skála 1
Organizátor: SFS intec

Ing. Jaroslav Benák / Fermacell

Fasáda jako izolační prvek i instalační šachta…

05:12 …nástavby na stávající objekty, přístavby na stávající objekty – například mateřské školy…vestavby mezi objekty jsou další možnost…rekonstrukce – na stávající objekt se vytvoří nová obálka…v té vyřeším nejen tepelnou techniku, ale i požadavky vzduchotechniky, vedení rozvodů a instalací…

07:26 …konstrukční systémy, se kterými se setkáváme: Předvěšený systém spočívá v tom, že každý panel je ukotven pomocí speciálních upevňovacích prostředků do jednotlivých pater železobetonové konstrukce. Předsazený systém se užívá mnohem víc – je uložen na základovou desku a v jednotlivých patrech dál kotven do železobetonového skeletu…Vsazený systém se používá méně, protože je zde problém s funkční vrstvou parobrzdy…

15:15 …dvacetipodlažní administrativní a prodejní komplex v Prattelnu ve Švýcarsku…má 66 m výšky…v horních patrech jsou nachystány byty, celá budova je dle požadavků v nízkoenergetickém standardu..

16:42 …jedná se o dřevěnou sendvičovou konstrukci, která je z obou stran opláštěna deskovým materiálem, sádrovláknitými deskami Fermacell, tl.12,5 mm. Z každé strany byly použity tři. Panel šel následně na stavbu, kde byl montován, pak ještě z interiérové strany se montovaly další dvě sádrovláknité desky Fermacell. Proč tolik desek? Je to vícepodlažní budova, byl tam požadavek z hlediska požární bezpečnosti 90 minut. V Rakousku, Švýcarsku i Německu se řeší nejen požární odolnost prvku a konstrukce, ale řeší se tzv. „zakapslování“ nebo-li účinná požární ochrana, tzn. ochrana hořlavých materiálů reakce na oheň třídy D – jako je dřevo…

18:40 …z hlediska statiky byly přesně nadefinovány kotvy…panely byly předvěšeny před fasádu a ukotveny na kovové konzoly a patky, které byly posuvné ve všech směrech, aby se mohly redukovat nepřesnosti železobetonového skeletu…

Další příspěvky související s Jaroslavem Benákem?

Videa najdete také na našem youtube kanále: https://www.youtube.com/c/Forumdrevostavby

Written by

Forum Drevostavby

Napsat komentář