RYBINOVÉ SPOJE S A BEZ SFS

RYBINOVÉ SPOJE S A BEZ SFS

RYBINOVÉ SPOJE S A BEZ SFS

Rybinové spoje: Zkoušky rybinových spojů dřevěných konstrukcí s vruty a bez vrutů SFS intec…

SFS Festival Turnov 2016

18. 2. 2016 EA Zámecký Hotel Hrubá Skála, Hrubá Skála 1
Organizátor: SFS intec

Ing. Milan Peukert, Ph.D. / TFH dřevěné skeletové domy

Spoj průvlaku a sloupu…

00:56 …zabývali jsme se spojem průvlak na sloup (styčník tvaru X), ke kterému neexistuje datová základna, není k tomu moc literatury, jak to posuzovat…

02:30 …věnovali jsme se přípoji stropnice na průvlak, kde je největší využití rybinového spoje – využívají to všechny firmy, které disponují CNC technologií. Zde se počítá s relativně malými zatíženími…

03:20 …vrátili jsme se ke styčníku průvlak / sloup (styčník tvaru H), kde bylo zkoušeno 5 vzorků…

04:05 …forem porušení, které tady mohou nastat, je celá řada…nastává zde problém tahu kolmo na vlákna, kde je dřevo velmi slabé…zásadní je, kde v konstrukci se ten přípoj nachází – jestli na průběžném sloupu nebo v posledním nadzemním podlaží, kde sloup končí…pokud by se pojistil SFS vrutem, tak se ty tahové vlastnosti velmi zlepší…

08:11 …německá norma DIN 1052 uvažuje, že na každých 7 kN, tudíž 700 kg, se takovýto spoj deformuje 1 mm – paušálně. Je to velmi odvážné tvrzení – ty přípoje se takto chovají v prvních 10 – 15 kN, pak už jsou ty deformace daleko větší.

09:22 …zajištění pomocí SFS vrutů…dávají se buď proti sobě, nebo v jednom směru, podle toho, jaké zatížení je potřeba chytit…vždy pod úhlem 45°…dokáže prvky k sobě dotáhnout…

11:58 …závěr pro navrhování takovýchto spojů…rybina je spoj velmi efektivní, velmi rychlá montáž, vypadá dobře – je to schovaný spoj a dá se předpokládat jeho velká požární odolnost…rybinový spoj stropnice / průvlak je použitelný maximálně do 10 kN zatížení…velikost deformace lze ovlivnit úhlem stoupání rybiny a přesností opracování…

15:10 …přípoj průvlak / sloup lze využívat maximálně do 18 kN, což je ve většině případů u větších rozpětí nedostačující…bez zajištění vruty nelze zkonstruovat…použije-li se vrut SFS WT, lze dosahovat únosnosti až 60 kN…

Další příspěvky související s Milanem Peukertem nebo se s produkty SFS?

Videa a najdete také na našem youtube kanále: https://www.youtube.com/c/Forumdrevostavby

Written by

Forum Drevostavby

Napsat komentář