KŘÍŽEM VRSTVENÉ MASIVNÍ DŘEVO V ČESKÉ STAVEBNÍ PRAXI

KŘÍŽEM VRSTVENÉ MASIVNÍ DŘEVO (alt. CLT) V PRAXI

Spolu s technologií masivních panelů z křížem vrstveného dřeva se otevřely nové možnosti stavění. Efektivně ji lze využít pro objekty různých funkcí a čím dál více nachází uplatnění pro stavby bytové i nebytové, dokonce průmyslové a v neposlední řadě také vícepodlažní. Je skvělým řešením pro rekonstrukce, nástavby a přístavby, kde svojí jednoduchostí a flexibilitou s přehledem předčí jiné konstrukční systémy. Přinášíme tři praktické příklady z české praxe s využitím systému NOVATOP.

KŘÍŽEM VRSTVENÉ MASIVNÍ DŘEVO V ČESKÉ STAVEBNÍ PRAXI

Konference Dřevostavby v praxi 9

5.–6. 11. 2015 Hotel Skalský dvůr
Organizátor: DřevoPortál.cz a divize Rigips, SGCP a.s.

Ing. Josef Mynář / AGROP NOVA a.s.

Masivní panely Novatop (česká alternativa CLT)

01:04 …NATURA PARK – envi­ronmentální centrum v Pardubicích, jedna z největších staveb, které jsme realizovali v České Republice…různé výškové úrovně, kromě vnitř­ních stěn bychom tam nenašli pravý úhel, založení na oce­lových sloupech, které nebyly kolmo – každý z nich byl nějak šikmo uložený…

02:25 …kombinace dřevěných masivních panelů a ocelové konstrukce; naše elementy se skládaly mezi tu ocel; tloušťka stropních elementů byla až 400 mm, rozpony se pohybovaly kolem 9–10 m…

03:58 …specifikem byla výška stěn, kterou standardně dě­láme do 3 m, byla i přes 4 m, formáty musely být přizpůso­beny dopravním možnostem, na místě nebylo lehké jejich uskladnění a manipulace…velké tloušťky stěn i elementů; standardně vyrábíme tloušťky do 124 mm u stěnových konstrukcí; pro tento typ projektu byla tloušťka 168 mm…

05:38 …Vývojové centrum společnosti LIKO-S…zajímavý projekt nejen z hlediska toho, jak to vypadá, co se tam děje, návaznosti na další konstrukce, ale i krátký čas na výrobu a realizaci celé stavby…v rámci půdorysu nebyl jediný pravý úhel…

06:23 …ráz stavby vytváří oválná okna – nebyla to elipsa, ale co kus, to originál; byla to křivka, která se přenesla na CNC, a nechalo se to vyfrézovat; díky výšce tam byly spoje, které do toho vstupovaly, aby to navazovalo a mohlo být provedeno na stavbě…

08:45 …limit šířky z hlediska dopravy i z hlediska výroby – u stropních elementů 2,5 m na šířku, což má vliv na možnost montáže a napojování prvků…formáty prvků, které byly použity, byly něco přes 10 m, tloušťka elementů byla 360 mm…celý projekt byl postaven za 27 dnů…

11:40 …přístavba penzionu Kročil v Rýmařově…nutnost řešit návaznosti na stávající objekt… postavila se zhruba za 5 dní…

Další příspěvky související s Josefem Mynářem, společností Agrop Nova nebo s produktem Novatop

Videa najdete také na našem youtube kanále: https://www.youtube.com/c/Forumdrevostavby

Written by

Forum Drevostavby

Napsat komentář