AKTUÁLNÍ SITUACE Z OBLASTI NOREM PRO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

NORMY PRO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE – AKTUÁLNÍ SITUACE

Normy mohou řadu situací usnadnit, ale také nám dokáží při návrhu a realizaci dřevostaveb pěkně zatopit. Jaké jsou aktuální zprávy z oblasti normotvorby, co se chystá a co se děje, nám představí osobnost v této problematice nejpovolanější, doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. / UCEEB ČVUT v Praze

NORMY PRO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE – AKTUÁLNÍ SITUACE

Konference Dřevostavby v praxi 9

5.–6. 11. 2015 Hotel Skalský dvůr
Organizátor: DřevoPortál.cz a divize Rigips, SGCP a.s.

Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. / UCEEB ČVUT v Praze

Normy národní i mezinárodní…

01:20 …komise jak meziná­rodní tak národní; mezinárodní jsou komise ISO TC 165 (dřevěné konstrukce)… u evropské normalizace, je komisí více, jsou pro jed­notlivé úseky: desky na bázi dřeva, dřevěné konstrukce, kulatina a řezivo…navrhování…u nás máme dvě komise, které se dotýkají dřeva a materiálů na bázi dřeva…komise 34 pro dřevěné konstrukce a 135 pro dřevo a výrobky na bázi dřeva…

02:55 …Eurokód 5 má celkem 3 části – část 1-1, 1-2 a 2…zcela revoluční je část 1-2 = navrhování konstrukcí na účinky požáru…každý návrh musí obsahovat část návrhu za běžné teploty a část návrhu, kde se prokazuje požární odolnost…

03:25 …jsme velice specifičtí – máme ČSN 731702, což je modifikovaná DIN 1052…Německo DIN už nemá, ale Česko tuto normu stále má…chtěli bychom to vyřešit, že by ta norma přestala platit a patrně bychom přijali národní německou přílohu k tomu Eurokódu 5, která dává hodně informací, které v základních Eurokódech nejsou…normy pro navrhování jsou podporovány více než stovkou dalších technických norem…

04:15 …jaké typy norem v oboru dřevěných konstrukcí máme: máme normy zkušební…výrobkové normy, které definují výrobek…hodnotové, zastřešující, dodatkové aplikační, návrhové…

07:55 …měly by být v nejbližší době zavedeny do soustavy ČSN: norma pro křížem vrstvené dřevo…norma pro vizuální pevnostní třídění tropických listnatých dřevin…nová verze normy 338, což je „Konstrukční dřevo – třídy pevnosti“…

14:15 …po r. 2015 se bude chtít dát dohromady výpočet křížem vrstveného dřeva…budou zavedeny podrobné výpo­čty dřevobetonových kompozitů…revizi prvků a dílců…zvažuje se zavedení součinitele k pl – proof loading = zkušební zatížení…revize navrhování na účinky požáru…provádění…

Další příspěvky související s Petrem Kuklíkem?

Videa najdete také na našem youtube kanále: https://www.youtube.com/c/Forumdrevostavby

Written by

Forum Drevostavby

Napsat komentář