NOVÉ POHLEDY NA STARÉ PROBLÉMY

NOVÉ POHLEDY NA STARÉ PROBLÉMY

Jak a proč stavíme? Jaké jsou naše cíle, jako společnosti? Jak si stojí dnešní řemeslo ve srovnání s dvanáctým stoletím? Nasákává nenasákavý polystyren? Tyto a celou řadu dalších otázek a odpovědí přednese pan Ing. Josef Šanda. Po jeho přednášce se budete na svět dívat poněkud jinýma očima…

Konference Dřevostavby v praxi 9

5.–6. 11. 2015 Hotel Skalský dvůr

Organizátor: DřevoPortál.cz a divize Rigips, SGCP a.s.

Ing. Josef Šanda

…řeší úspěšně současné stavebnictví staré problémy?

00:00 …Jak a proč stavíme? Odpověď na to můžeme for­mulovat nástroji z oboru my­šlení a z oboru informatiky. Typický nástroj je „project management“ – ten pracuje se dvěma kategoriemi: cíli a výsledky. Stanovení cílů je klíčové. Cíl je to, co bychom rádi měli, výsledek je to, co dostaneme…

04:10 …Jaké jsou naše cíle, jako společnosti?… Důležité je uvědomit si, že žijeme ve válce – probíhá válka. Rusko, které je už nejméně 1000 let oddělené od našeho civilizač­ního modelu, i když je to také křesťanská země, po několi­ka nesmělých pokusech na Balkáně rozpoutalo nový model imperialistické expanze, říká se tomu hybridní válka…

05:45 …není náhodou, že egyptská symbolika dokonalosti zahrnovala rovinnost a pravidelnost základu chrámu a že příslušný bůh, který to měl na starost, podporující pravdu, jako nejvyšší hodnotu, učil lidi zároveň náboženství a zároveň stavitelskému umění…

08:45 …Petr Růžička, tesař, který se zabývá tradičními technologiemi středověku, doložil, že tesař ve 12. století měl zhruba stejný fond pracovní doby jako tesař v součas­nosti, těch 2000 hodin za rok, a vydělal si zhruba stejně… sice neměl auto, ale měl koně, neměl nářadí od Bosche, ale měl sekeru a pilu nejvyšší kvality, podobnou životní úroveň, dům skoro stejné užitné plochy jako my…

17:20 …fólie, kterým se říká „heat mirror“, což je výsledek amerického kosmického programu, a místo více skel použi­jeme dvě skla a mezi to začneme dávat fólie…

Problémy s nenasákavým polysterenem?

20:24 …vytlačovaný nenasákavý polystyren, nasákává tak, že po 5 letech vyndáte z obrácené střechy desku, která má 1500 – 2000 % vody v sobě, že 4 chlapi tu 1,0 x 0,5 m desku 10 cm tlustou skoro neuzvednou. Jak je to možné? Protože teorie zanedbala difuzi přes membrány těch dutin v polystyrénu a následnou kondenzaci, která už se nedá vrátit zpátky…

Další příspěvky související s Josefem Šandou?

Videa najdete také na našem youtube kanále: https://www.youtube.com/c/Forumdrevostavby

Written by

Forum Drevostavby

Napsat komentář