Crawl-space - ZAKLÁDÁNÍ DŘEVOSTAVEB NA VĚTRANÝCH MEZERÁCH

CRAWL-SPACE – ZAKLÁDÁNÍ DŘEVOSTAVEB NA VĚTRANÝCH MEZERÁCH

Crawl-space neboli větraný prostor pod domem některé firmy opěvují, jiné proklínají. Povíme si o výhodách a nevýhodách oproti zakládání na základových deskách, plovoucích deskách či pasech, stavebně-fyzikální analýze zakládání dřevostaveb na větraných mezerách a probereme problematická místa této technologie. Ing. et Ing. Richard Hlaváč / ČVUT v Praze, Fakulta stavební

CRAWL-SPACE: ZAKLÁDÁNÍ DŘEVOSTAVEB NA VĚTRANÝCH MEZERÁCH

Konference Dřevostavby v praxi 9

5.–6. 11. 2015 Hotel Skalský dvůr

Organizátor: DřevoPortál.cz a divize Rigips, SGCP a.s.

Ing. et Ing. Richard Hlaváč / ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Crawl-space neboli založení stavby nad větraným prostorem

00:48 … „crawl space“ znamená „průlezný prostor“. Ta průleznost, která je hlavní podmínkou fungování, tady často nebývá dodržována; my bychom měli cílit na to, že ty větrané mezery by měly být větší…

01:26 …výhody crawl space – určitě je to cena, to je jediný důvod, proč se to principiálně dělá…co se týká oddělení horní stavby domu od vlhkosti, to tak jednoznačné není; primárně nedochází ke kontaktu zemní vlhkosti se stav­bou…ale ne ve všech podmínkách to tak skutečně je…

02:15 …oddělení horní stavby domu od radonu – to je jeden z důvodů, kdy se to často používá…

04:10 …konstrukce podlahy a všechny přilehlé detaily by se měly řešit trošku jinak, než u běžného zakládání – funguje tam trochu jinak přestup tepla, funguje tam jinak difuze vodní páry…

08:00 …problém crawl space – těch větraných mezer – není jen otázka zimního stavu, ale i letního stavu…máte 2 0 °C, 60 % relativní vlhkost, běžné vnější podmínky…teplý vzduch proběhne do větrané mezery, kde se přidává vlhkost, ale zároveň se to i ochlazuje, tzn., že se tam zvyšuje relativní vlhkost, a jak vzduch putuje ve větrané mezeře dál, dochází k větším a větším koncentracím vlhkosti, a tím pádem tam může docházet k povrchové kondenzaci, plísním atd. …

09:30 …v současné době neexistují žádné normy, předpisy; nevíme, jak to máme počítat – krom nějakých obecných termodynamických zákonů, máme doporučení ze zahraničí a vlastní zkušenosti…první a zásadní pravidlo: minimální výška prostoru by měla být 60 cm, ale je lépe i více, aby to bylo snadno opravitelné, kdyby se tam něco stalo…jed­noduché tvary základové konstrukce…zabránit pronikání vlhkosti ze zeminy a z vlhkých prostorů zespoda…

Další příspěvky související s Richardem Hlaváčem, s univerzitou ČVUT nebo s technologií Crawl-space?

Videa najdete také na našem youtube kanále: https://www.youtube.com/c/Forumdrevostavby

Written by

Forum Drevostavby

Napsat komentář