KONSTRUKCE ŠVÝCARSKÉHO DŘEVĚNÉHO LYŽAŘE

Začátkem roku 2017 proběhlo ve švýcarském lyžařském středisku Svatý Mořic, mistrovství světa v alpském lyžování. Dominantou a maskotem této události byl beze sporu „Edy“ – dřevěný lyžař…

Socha není zdaleka vhodné označení, protože tato skulptura plnila celou řadu funkcí jak při samotném zahájení (taneční a lezecká show), tak i při udílení medailí a při moderování mistrovství vůbec.

Zajímaly nás samozřejmě konstrukční podrobnosti a díky vstřícnosti společnosti Design-to-Production a A.Freund Holzbau vám je přinášíme na těchto stránkách.

Lyžař je vysoký 19 metrů a jeho konstrukci navrhla curyšská agentura AROMA ve spolupráci s dalšími švýcarskými společnostmi IHT Rafz a Création Holz, za kterou stojí známý architekt Hermann Blumer. Statiku řešila společnost sblumer ZT z rakouského Grazu. Data pro CNC opracování měla na starosti společnost Design-to-Production a prvky vyrobila firma Bearbeitungs- & Zuschnittzentrum AG. Montáž prefabrikovaných částí a jejich smontování do finální podoby lyžaře si vzali na starost tesaři z firmy A.Freund Holzbau.

Obálku Edyho tvoří více než 600 dřevěných trojúhelníků vyrobených z českých panelů Novatop, které byly opracovány pětiosým CNC strojem. Věž se schodištěm tvoří podporu celé stavby a umožňuje výstup do třech otevřených částí konstrukce.

DETAIL SPOJENÍ PLÁŠTĚ

Jednotlivé stavební díly tvořící plášť musely být přesně vyřezány nejen kvůli čistému vzhledu, ale především kvůli statice konstrukce.

Bylo třeba vyvinout speciální spojení, které muselo být dostatečně tuhé a zároveň umožňovalo snadné a rychlé spojení. To se nakonec podařilo a stovky spojů v rozmezí úhlů od 68° do 320° je vytvořeno pouze z deseti typů spojení. Princip spoje spočívá ve speciálních příložkách, které jsou „vklíněny“ mezi zkosené styčné hrany masivních desek. Příložky jsou vyrobeny z vrstveného dřeva sestávajícího z dýh a byly pod několika úhly vyrobeny v dlouhých prutech, ze kterých se krátké příložky vyřezávali. Spojení mezi příložkami a deskami bylo prolepeno a prošroubováno.

VÝROBA PRVKŮ

Po vygenerování všech prvků konstrukce bylo všech 993 trojúhelníků rozmístěno formou nářezových plánů tak, aby byl nejen minimalizován odpad, ale také dodržena správná orientace vláken dřeva. Celkem bylo potřeba 72 šestivrstvých masivních dřevěných desek o rozměru 5 x 2,5 m. V počtu tolika rozdílných kusů bylo třeba zajistit nezaměnitelnost jednotlivých originálů a také maximálně usnadnit jejich následnou montáž.

Každý element byl ještě přímo CNC strojem ocejchován vyfrézováním identifikačního čísla na vnitřní straně trojúhelníků. Dle této značky pak byly na desky nalepeny odpovídající cedulky s číslem stavebního prvku a částí těla lyžaře, kam patří. Schéma zahrnovalo také čísla sousedních panelů, úhel a typ spojení a hmotnost samotného prvku.

Díky precizní výrobě a přehlednému značení pak byla předmontáž a montáž v podstatě jednoduchá, mnohokrát opakující se a přesto stále jiná, skládačka. (pozn.red.: poklona pro autory konceptu)

PŘEDMONTÁŽ A MONTÁŽ

Z dopravních důvodů vyplynulo omezení, že jednotlivé prefabrikáty nesmí přesahovat 3,5 m na šířku a 4 metry na výšku. Celá skulptura tak byla maximálně prefabrikována a jednotlivé části pak přepravilo 13 speciálních a 20 malých kamionů. Andri Freund, který řídí firmu A.Freund Holzbau, uvedl, že zakázku přijali, aniž by si stoprocentně uvědomovali, do čeho jdou. Termín realizace byl velmi napjatý a otazníků byla celá řada. Jak dlouho bude trvat prefabrikace? Půjde vše potřebné smontovat v jeho dílně? Budou stačit pracovní síly?

Nakonec se vše podařilo. Předmontáží bylo prefabrikováno 22 částí a ty se pak montovali souběžně s dřevěnou konstrukcí za lyžařem. 

LYŽAŘSKÁ VÝBAVA OBRA

Edyho hůlky jsou z borové kulatiny o průměru 20 cm a délce 14 metrů. Dřevěné lyže jsou dlouhé 15 metrů pasují do nich boty o velikosti 540.

PS: PROČ JMÉNO EDY?

V roce 1948 se právě zde, ve švýcarském Svatém Mořici, konaly zimní olympijské hry, kde švýcarský reprezentant Eddy Reinalter získal zlatou medaili.

TROCHU STATISTIKY

Počet trojúhelníků 637

Počet spojovacích hran 993

Vnější povrch pláště 463 m2

Čistý objem dřeva 24,2 m3

Délka všech řezů 4,875 km

Hmotnost: 35 tun

Případovou studii zpracovala Jarmila Müllerová.

Za podklady děkujeme firmám A. Freund Holzbau a Design-to-Production.

Aroma
www.aroma.ch

Création Holz, Hermann Blumer
www.creation-holz.ch

A. Freund Holzbau GmbH
www.freund-holzbau.ch

Sblumer ZT
www.sblumer.com

IHT Rafz Ingenieurholzbau + Holzbautechnik GmbH
www.iht-rafz.ch

Bearbeitungs- und Zuschnittzentrum AG
www.buz-ag.ch

Design-to-Production GmbH
www.designtoproduction.com

Written by

Forum Drevostavby

Napsat komentář