NOVÉ POŽADAVKY NA BUDOVY V ROCE 2022. DRUHÁ GENERACE NZEB DLE VYHLÁŠKY 264/2020 SB.

Prezentace Ing. Michala Čejky Vám ve stručnosti představí základní informace spojené s novou vyhláškou 264/2020 Sb. “O energetické náročnosti budov”.

Nové požadavky na budovy v roce 2022. Druhá generace nZEB dle vyhlášky 264/2020 Sb.

Prezentace Ing. Michala Čejky Vám ve stručnosti představí základní informace spojené s novou vyhláškou 264/2020 Sb. “O energetické náročnosti budov”.

Jak se projeví změny vyhlášky na českých stavbách?

Jak druhá generace “nero Zero Energy Buildings” (nZEB) změní práci architektů, projektantů a realizačních firem?


ING. MICHAL ČEJKA

Centrum pasivního domu

Konzultant v oblasti energetické efektivity. Specializuje se na komplexní přístup při optimalizaci budov zahrnující nízkou energetickou náročnost, kvalitu vnitřního prostředí, efektivní využití obnovitelných zdrojů energie a adaptaci budov na změnu klimatu.

Od roku 2009 projektový manažer a senior konzultant v oblasti energetických úspor a stavebně fyzikálního posouzení staveb ve společnosti PORSENNA o.p.s.

Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti, mj. jako lektor Centra pasivního domu se zaměřením na práci s PHPP a ekonomiku.

Od roku 2015 člen týmu aliance Šance pro budovy, kde jako odborný specialista spolupracuje na přípravě a vyjednávání podmínek dotačních titulů, přípravě novelizace legislativních předpisů a na strategii renovace budov a jejich adaptaci na změnu klimatu.

Člen pracovní skupiny MPO k novele vyhlášky č.78/2013 Sb.

Written by

Forum Drevostavby

Napsat komentář