LEPENÍ FÓLIÍ NEBYLO NIKDY JEDNODUŠŠÍ

Zajištění těsnosti proti vodě u pojistných hydroizolací pod střešní krytinou a vzduchotěsnost parozábran je klíč k funkční střeše. Jedná se o vlastnost přinášející uživatelům spokojené obývání domu umocněné příjemným minimem výdajů za energie nutné k vytápění…

V tomto ohledu jsou fóliové systémy DELTA velice sofistikované. Výrobce zde vychází z dlouholeté tradice vlastní výroby s úzkou specializací. Na trh dodává dlouholetou praxí prověřené výrobky té nejvyšší jakosti splňující nejvyšší nároky náročných investorů, projektantů a zhotovitelů.

S fóliemi DELTA je vzhledem k nadstandardním technickým parametrům a nejrůznějším výrobním vychytávkám radost pracovat, a to do posledního detailu, kterých bývá na většině střech víc než dost.

Že „pouhé“ položení fólie nestačí, je již známá skutečnost. Každá položená fólie, ať pod krytinou jako pojistná hydroizolace nebo pod sádrokartonovým obkladem interiéru, musí být zpracována těsně. Pod krytinou vodotěsně, pod sádrokartonovým obkladem vzduchotěsně.

Na řadu tak přichází lepicí a těsnicí program DELTA a ruce zhotovitele. Práce na střeše není vůbec jednoduchá, což si výrobce DÖRKEN, víc než dobře, uvědomuje. Snaží se proto vložit do rukou řemeslníka to nejlepší a nejúčinnější. Cílem je rychlé a co možná nejjednodušší dosažení spolehlivé těsnosti všech možných, vyskytnuvších se detailů. Lepicí a těsnicí program je tomuto absolutně podřízen. Vše musí jednoduše a spolehlivě plnit svou funkci okamžitě a na první pokus.

Zpětně cokoliv opravovat je velice ztrátové. Stejně tak jako používání neadekvátních výrobků nebo výrobků, u kterých je zásadním parametrem cena. Lepicí pásky musí být nejen momentálně, ale především dlouhodobě lepivé za mnohdy velmi drsných podmínek, které obzvláště pod krytinou běžně panují. Změny teplot, UV záření, tahové napětí, působení vody. To vše jsou faktory, které bezezbytku prověří technickou úroveň lepicích pásek a tmelů. Zároveň odhalí jejich nedostatky, avšak mnohdy pozdě, neboť vše je do té doby zabudováno a tím skryto vizuální kontrole pátravých očí.

Další bezesporu příjemnou vlastností je jednoduchost výběru samotných lepicích a těsnicích komponentů. Jedná se v podstatě o pouhé tři výrobky, kterými lze požadovaných těsností dosáhnout a to bez rozdílu o jakou vrstvu (pod krytinou či např. sádrokartonem) a fólii DELTA se jedná.

Lepení a těsnění musí být pro zhotovitele příjemným pracovní zážitkem a ne noční můrou, která na konec většinou dolehne na samotného uživatele domu či bytu. V tomto ohledu lze bez nadsázky konstatovat, že nic lepšího než lepicí a těsnicí program DELTA na trhu nenajdeme.

Ještě více o nadčasovém lepicím a těsnicím programu DELTA nalezneme na nových www.dorken.cz

Dörken s.r.o.
IČ: 61054020
www.dorken.cz

Karel Bulín
technické dotazy
+420 602 319 093


obchodní dotazy
+420 261 221 576

Written by

Forum Drevostavby

Napsat komentář