ZUHELNATĚLÁ PATINA – DRAGON

Různé dřeviny podléhají vlivu povětrnosti rozdílně, nicméně v případě potřeby prodloužení životnosti dřevěného prvku, musíme sáhnout k účinné povrchové ochraně.

Ta může spočívat v nanesení ochranného filmu na povrch dřeva, napuštění ochranného prostředku do dřeva (impregnace) anebo v úpravě dřeva jako takového. Takovým způsobem je například vytvoření zuhelnatělé vrstvy dřeva, která plní ochrannou funkci pro dřevo pod ní.

Princip je jednoduchý a například v Japonsku je znám již stovky let pod názvem „Yakisugi“. Ve světě se rozšířil i název „Shou Sugi Ban“, ale tomu by v Japonsku patrně málokdo rozuměl. „Yaki“ znamená pečený a „Sugi“ je cedr, tedy volně přeloženo, opalovaný cedr.

Důvodem takové povrchové úpravy je karbonizace povrchu, při které z povrchové vrstvy mizí celulóza, kterou vyhledávají dřevokazné houby a hmyz. Také dochází ke stabilizaci dřeva, zpomalení degradace vnitřního dřeva účinkem slunečního záření a vody, a v neposlední řadě vzniká přirozená ochrana proti působení ohně. Vnější zuhelnatělou vrstvu v tomto případě můžeme chápat také jako účinný požární retardér.

Zatímco výše uvedené ochranné funkce jsou samozřejmě vítány, v celé řadě použití může být překážkou opálený povrch jako takový. Mechanická odolnost neošetřeného povrchu je tím horší, čím silnější zuhelnatění vyžadujeme. To může být překážkou při použití této techniky například v interiéru nebo v exteriéru, kde se mohou lidé o černý povrch zašpinit.

Právě na základě této zkušenosti vznikla poptávka po poutavém designu opalovaného dřeva, které by však mohlo být použité v běžném provozu budov, tedy otěruvzdorné a omyvatelné. Individuální architektonické požadavky malého rozsahu lze řešit skutečným opálením a následně složitější povrchovou úpravou, nicméně pro větší plochy je tento způsob prakticky nepoužitelný.

Vhodným řešením však může být použití „imitace“ opálení, která sice nevytváří žádnou zuhelnatělou vrstvu, ale vzhledem tuto technologii dokonale napodobuje.

Touto cestou se vydala společnost Puidukoda, která do svého portfolia zařadila produkt označený příznačným názvem Dragon.

Možná se autoři tohoto povrchu nechali inspirovat příběhem Hobita a dřevěným městem zvaným Dol, které drak Šmak krutě poznamenal svým ohněm. Možná jim byla inspirací slavná sága Hry o trůny a draci půvabné Khalessi. Ať už název vznikl jakkoliv, tak povrch, který reprezentuje, všichni dobře známe. Hned na první pohled si jednoduše vybavíme zuhelnatělá polena táborového ohně a vybavíme si romantiku a zároveň respekt z tohoto úžasného živlu.

Struktura interiérových obkladů Dragon však není vytvořena pyrolýzou, čili tepelným rozkladem dřeva, ale mechanickým vtlačováním zuhelnatělého reliéfu do povrchu dřevěného obkladu.

Následně je obklad ošetřen nátěrovou hmotou Aqua Primer 2900-02 RAL9005 a Nordica Eko 3330-12 RAL9005. Pro exteriérové užití se přidává Teknol 1440 pro třídu užití 3 (v expozici vystavené plně působení povětrnosti a srážek bez kontaktu se zemí).

Profil obkladu Dragon má rozměr 19 x 146 mm a délku 2,4 metru, přičemž pero a drážka nejsou pouze na bočních hranách, ale také na čelních. To umožňuje bezproblémové délkové napojení obkladů, aniž by bylo třeba v pohledové ploše nějak maskovat čelní řezané hrany.

Nejvhodnějším způsobem kotvení tohoto obkladu do interiéru jsou hřebíčky, sponky nebo vruty šroubované přes pero, které překryje drážka následujícího obkladu. Do exteriéru jsou nutné nerezové vruty s předřeznou špicí.

Při nejrůznějších instalacích může při montáži vzniknout požadavek opravení poškozeného povrchu anebo ošetření opracovaného povrchu. V takovém případě doporučujeme opět použití produktu Woodex Aqua Primer RAL9005 (pro exteriér opět navíc Teknol 1440).

Pokud je vám povrch ohořelého dřeva sympatický a rádi byste jej využili ve svých stavbách, ale nemůžete si dovolit špinící povrch, zápach ohořelého dřeva, nebo nepožadujete zvýšenou odolnost proti ohni, rozhodně vyzkoušejte obklady Dragon.

www.wood-mood.cz

tel.: +420 731 307 588

Written by

Forum Drevostavby

Napsat komentář