Přednášející

Dipl.-Ing. Jaroslav Benák

James Hardie Europe GmbH,o.s.

Cílem příspěvku je představení problematiky navrhování a provádění odvětrávaných fasádních systémů z hlediska konstrukce, stavební fyziky, požární bezpečnosti, akustiky, statiky a životnosti. V druhé části příspěvku budou představeny jednotlivé systémy na základě realizací z České republiky a zahraničí.

Na přednášku navazuje workshop s praktickými ukázkami montáže odvětrávaných fasádních systémů.

Workshop

WORKSHOP - Moderní fasádní systémy

15:50, čtvrtek 28. 11. 2019

Partneři

HLEDÁME PARTNERY PRO ROČNÍK FDS 2020

Hlavní partneři 2020

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITY A PODPORUJÍCÍ ORGANIZACE

ORGANIZÁTOR A ODBORNÝ GARANT